Kontakty

L-Yacht s.r.o.

Telefon: +420 774 343 410
E-mail: leaprincova@lyacht.cz

Zemědělská 56
613 00 Brno

Kapitánský kurz

 

 

Kapitánský kurz – velitel jachty pobřežní plavby – průkaz MDČR sk. C

 

Termín: 14. – 15. 3. 2015 (so – ne 9.00 – 18.00), zkouška 27. 3. 2015 (pátek od 10.00).

 

 

Náplň kurzu

Doba výuky kapitánského kurzu je cca 90 hodin a je rozdělena do dvou samostatných částí.

 

Teoretická část – Brno

Teoretická část kurzu probíhá v Brně v areálu TJ Lodní sporty Brno, který je zároveň sídlem naší jachtařské školy.

Během výuky se uchazeči seznámí s následujícími obory:

 

Navigace

Poskytne kompletní znalosti o práci s námořními mapami a navigačními pomůckami, výpočty kurzů a náměrů, kompletní přehled terestrické navigace. Uchazeči se naučí rozpoznávat námořní značení, majáky a další navigační body. Důraz je kladen na praktická cvičení a pohotovou orientaci v mapě.

Nautika

Úplný přehled jachtařského názvosloví, základní informace o teorii plavby, konstrukci jachet a jejich jednotlivých typech, práce s lany, plachtami, motory. Teoretické příprava základů plavby a přístavních manévrů. Tato část výuky je spojena s velkým množstvím praktických ukázek.

COLREG

Seznámí uchazeče s Úmluvou o zabránění srážkám na moři – vzájemné povinnosti lodí, přednosti, vyhýbání, světelné označení lodí, mlhové signály.

Námořní právo a jachtařská etika

Seznamuje s důležitými právními aspekty jachtingu. Další částí je seznámení s jachtařskými zvyklostmi a jejich užíváním.

Meteorologie

Vysvětluje základní meteorologické jevy a jejich využití při sestavování vlastní předpovědi počasí.

První pomoc

Zásady poskytnutí první pomoci při zranění a nemoci s přihlédnutím k specifickým situacím na moři.

Celková doba výuky je 20 hodin, navíc je možno nad běžný rámec kurzu dohodnout individuální výuku a konzultaci (250 Kč / hod). I přesto, že podle nové vyhlášky již není k samotnému vydání kapitánského průkazu nutno dokládat i radioprůkaz, je nutné, aby na lodi někdo vlastnil oprávnění k obsluze radiostanice. Proto i nadále nabízíme kurz

Obsluha VHF

Námořní radiokomunikace mezi plavidly, tísňové signály MAYDAY, PANPAN a SECURITE, související nařízení a předpisy. Výuka včetně praktických příkladů a simulované komunikace.

Tento kurz proběhne v termínech 18. 3. 2015 (středa, 17 - 20 hodin), stojí 800 Kč a v případě současného zakoupení s kapitánským kurzem je možné uplatnit slevu 200 Kč.

 

 

Cena kurzu

Cena teoretické části kurzu je 5.700 Kč. Záloha 3.000 Kč je splatná do 15 dnů od podpisu závazné přihlášky, doplatek pak nejpozději do 10 dnů před začátkem kurzu.

 

Cena zahrnuje:

26 hodin výuky - veškeré učební pomůcky: skripta – 3 ks, pracovní sešit, mapy, výukové tabulky, navigační plotter, pravítka, psací potřeby, navigátorská taška.

Cena nezahrnuje:

Zkoušku radiooperátora (400 Kč)

Teoretickou zkoušku MDČR (správní poplatek ve formě kolku 500 Kč + 1000 Kč poplatek)

Lékařskou prohlídku (200 – 500 Kč, nutný lékař akreditovaný MDČR)

 

 

 

 

 

 

Praktická část – Chorvatsko

Termín: 23.-29.5. 2015

 

 

Námořní část kurzu probíhá na Jadranu v Chorvatsku na tříkajutových lodích. Vyplouvá se obvykle ze Sukošanu; trasa a denní rozvrh záleží především na meteorologické situaci. Během plavby se účastníci naučí dokonale manévrovat s lodí během přistávání a odplouvání, kotvení a přistávání u bójí. Dále se učí ovládat loď za všech režimů denní i noční plavby Velký důraz je kladen i na praktickou navigaci a komunikaci posádky, navíc členové posádky získají praktické poznatky o jachtingu v Chorvatsku, které dokonale využijí při své první samostatné plavbě. Kurz je ukončen praktickou zkouškou podle směrnic Ministerstva dopravy. Doba výuky je zhruba 70 hodin.

 

 

Je možné uspořádat i kurz individuální, na míru, podle požadavků zadavatele.

Po podpisu závazné přihlášky je do 15 dnů splatná záloha ve výši 6.000 Kč, doplatek do 5 týdnů před začátkem kurzu.

Při odstoupení od smlouvy ze strany účastníka účtujeme následující storno poplatky: 50 % v období do 30 dnů před začátkem kurzu, 100 % v období kratším než 30 dnů před začátkem kurzu.

Storno neúčtujeme při náhradě účastníka třetí osobou.

 

Cena praktické části kurzu je 12.000 Kč – tato cena platí pro termíny do 16. května a od 26. září.

Cena zahrnuje:

Pronájem lodě v Chorvatsku včetně všech poplatků, kauce a spotřeby paliva, chorvatskou turistickou taxu, kapitána školitele. Veškeré přístavní poplatky v marínách a přístavech v Chorvatsku, stravu na lodi ( 6x snídaně, 3x večeře, svačiny během plavby, nealko nápoje).

 

Cena nezahrnuje:

Pojištění osob.

Dopravu do Chorvatska v rámci praktického kurzu.