Kontakty

L-Yacht s.r.o.

Telefon: +420 774 343 410
E-mail: leaprincova@lyacht.cz

Zemědělská 56
613 00 Brno

Plánované akce pro rok 2015

Karnevalová regata

3-5.2.2015 se naše posádky zúčastnily 3 denní regaty v chorvatském Biogradu n/Moru.

Dámská posádka pod vedením kapitána Jana(Johana) Hirnšála ve třídě Elan 350 vybojovala krásné 1.místo.

Posíláme velké gratulace

Přípravný kurz ke zkoušce Oprávnění C: Velitel jachty pobř.plavby - MDČR

Termín: 14.-15.3.2015, v areálu TJ LS Brno

Termín zkoušky: 28.3.2015 od 10 hod, v areálu TJ LS Brno

Navigace
Poskytne kompletní znalosti o práci s námořními mapami a navigačními pomůckami, výpočty kurzů a náměrů, kompletní přehled terestrické navigace. Uchazeči se naučí rozpoznávat námořní značení, majáky a další navigační body. Důraz je kladen na praktická cvičení a pohotovou orientaci v mapě.
Nautika
Úplný přehled jachtařského názvosloví, základní informace o teorii plavby, konstrukci jachet a jejich jednotlivých typech, práce s lany, plachtami, motory. Teoretické příprava základů plavby a přístavních manévrů. Tato část výuky je spojena s velkým množstvím praktických ukázek.
COLREG
Seznámí uchazeče s Úmluvou o zabránění srážkám na moři – vzájemné povinnosti lodí, přednosti, vyhýbání, světelné označení lodí, mlhové signály.
Námořní právo a jachtařská etika
Seznamuje s důležitými právními aspekty jachtingu. Další částí je seznámení s jachtařskými zvyklostmi a jejich užíváním.
Meteorologie
Vysvětluje základní meteorologické jevy a jejich využití při sestavování vlastní předpovědi počasí.
První pomoc
Zásady poskytnutí první pomoci při zranění a nemoci s přihlédnutím k specifickým situacím na moři.
Celková doba výuky je 20 hodin, navíc je možno nad běžný rámec kurzu dohodnout individuální výuku a konzultaci (250 Kč / hod). I přesto, že podle nové vyhlášky již není k samotnému vydání kapitánského průkazu nutno dokládat i radioprůkaz, je nutné, aby na lodi někdo vlastnil oprávnění k obsluze radiostanice. Proto i nadále nabízíme kurz
Obsluha VHF
Námořní radiokomunikace mezi plavidly, tísňové signály MAYDAY, PANPAN a SECURITE, související nařízení a předpisy. Výuka včetně praktických příkladů a simulované komunikace.
Tento kurz proběhne v termínech 18. 3. 2015 (středa, 17 - 20 hodin), stojí 800 Kč a v případě současného zakoupení s kapitánským kurzem je možné uplatnit slevu 200 Kč.


Praktický kurz pro Vůdce pobřežní plavby MDČR v termínu 23.5. - 29.5.2015

Kurz probíhá na lodi Vektor 361, 3 kajutové sportovní plachetnici a vyplouváme v sobotu z Chorvatského Sukošanu.

Jedná se o přípravný praktický kurz na kapitánské zkoušky, nebo lze plavbu pojmout jako kondiční plavbu či pouze sportovní dovolenou. Naučíte se ovládat loď, základy navigace, základy práce s plachtami, uzly, názvosloví lodě a hlavně přistávání, odplouvání z maríny, kotvení na bójce i na kotvě.

Cena: 12.000,-Kč

Cena zahrnuje: loď a veškeré poplatky s tím spojené, kapitána-školitele a stravu (snídani, 1x denně teplé jídlo vetšinou po přistání a něco „do ruky“ během plavby)                                                               

Cena nezahrnuje: dopravu (bude se domlouvat dle počtu členů v posádce)

 

Relax Cup - v termínu 4.7.-11.7.2015

Flotilová plavba s dětmi i bez nich. Vyplouváme z mariny na ostrově Mali Lošinj. max počet lodí ve flotile bude 10, tak abychom zachovali  "rodinnou" atmosféru.

Regata Jabuka

 Polovina listopadu,  termín bude upřesněn v průběhu roku 2015 - účast našich posádek na offshorové chorvatské regatě. Zakončení jachtařské sezónyv HR.Více informací na e-mailu: leaprincova@lyacht.cz , nebo tel.: +420 774 343 410

Těšíme se na Vás, naše spokojené klienty, proto nás neváhejte kontaktovat